...
Без категорії

2 Понеділок. Передсвято Богоявлення.
Свт. Сильвестра, папи Римського.Прп. Серафима Саровського

Звершується полієлейна служба прп. Серафиму у поєднанні зі службою свт. Сильвестру (без святкового знака) та службою передсвята Богоявлення.

9-й час — як зазвичай.

На вечірні «Бlжeнъ мyжъ» — 1-й антифон.

На «ГDи, воззвaхъ» — стихири на 10: передсвята, глас 4-й — 3 (вони знаходяться разом зі службою свт. Сильвестру), преподобному, глас 1-й — 4, і святителю глас 8-й — 3. «Слaва» — преподобному, глас 8-й: «Пріиди1те, вёрныхъ соб0ри…», «И# нhнэ» — передсвята, глас 6-й: «Грzдeтъ ко їoрдaну хrт0съ и4стина…».

Вхід. Прокімен дня. Паримії преподобному — 3.

На стиховні стихири передсвята, глас 1-й, глас 2-й і глас 3-й (див. на стиховні вечірні в службі свт. Сильвестру). «Слaва» — преподобному, глас 6-й: «Прпdбне џтче серафjме…», «И# нhнэ» — передсвята, глас 3-й: «Пріиди1те, вси2 вёрніи…».

Після Трисвятого — тропар преподобному, глас 4-й. «Слaва» — тропар святителю, глас той же, «И# нhнэ» — тропар передсвята, глас той же.

На малому повечір'ї співаємо трипіснець і двопіснець передсвята, глас 2-й.

Примітка. Загальні вказівки Уставу щодо виконання канону на повечір'ї передсвята Богоявлення: канон передсвята співається на 8 (ірмоси по двічі, тропарі на 6), а потім ірмос обидва хори разом. Якщо у каноні два ірмоси, то ірмос 1-го канону співається двічі, тропарі обох канонів на 6, і потім ірмос 2-го канону обидва хори разом.

На утрені на «БGъ гDь» — тропар передсвята, глас 4-й, тропар преподобному, глас той же. «Слaва» — тропар святителю, глас той же, «И# нhнэ» — тропар передсвята, глас той же.

Кафізми 4-а і 5-я. Малі єктенії. Сідальні преподобному, «Слaва, и3 нhнэ» — сідальні передсвята (див. у службі свт. Сильвестру).

Полієлей. Величання преподобному і вибраний псалом. Сідален преподобному після полієлею, глас 7-й: «ПросіS добродётельное житіE твоE…». «Слaва, и3 нhнэ» — сідален передсвята (на вибір, після 1-го чи 2-го стихослов'я). Степенні — 1-й антифон 4-го гласу. Прокімен преподобному глас 4-й: «ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw»; стих: «Что2 воздaмъ гDеви…». Євангеліє преподобному. Після 50-го псалма: «Слaва» — «Мlтвами прпdбнагw серафjма…». Стихира преподобному, глас 6-й: «Днeсь, вёрніи…».

Канони: передсвята, на 4, преподобному (два канони — глас 6-й і глас 8-й) на 6 і святителю на 4.

Біблійні пісні: «Поeмъ гDеви…».

Катавасія свята — «Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2…».

Після 3-ї пісні — кондак та ікос передсвята, глас 4-й; кондак святителю, глас 4-й; сідален преподобному, глас 4-й, «Слaва» — сідален святителю, глас 8-й. «И# нhнэ» — сідален передсвята, глас той же: «Неви1димый б9е…».

Після 6-ї пісні — кондак та ікос преподобному, глас 2-й.

На 9-й пісні співаємо «ЧCтнёйшую».

Після 9-ї пісні — «Дост0йно є4сть» не співаємо.Світилен передсвята. «Слaва» — світилен преподобному, «И# нhнэ» — інший світилен передсвята.

«Всsкое дыхaніе…» і хвалитні псалми.

На хвалитніх стихири на 8: передсвята, глас 6-й — 4, і преподобному, глас 8-й — 4 (перша стихира двічі; із приспівами своїми; приспіви див. на стиховні вечірні). «Слaва» — преподобному, глас 6-й: «Пріиди1те и4нокwвъ соб0ри…» «И# нhнэ» — передсвята, глас той же: «ВсS землS тaйнw…».

Велике славослов'я.

Після Трисвятого — тропар преподобному, глас 4-й. «Слaва» — тропар святителю, глас той же, «И# нhнэ» — тропар передсвята, глас той же.

На часах — тропар передсвята, «Слaва» — тропарі преподобному і святителю читаються почергово. Кондаки передсвята і преподобному читаються почергово.

На Літургії блаженні передсвята, піснь 3-я — 4 (з ірмосом) і преподобному, піснь 6-а — 4.

Після входу — тропарі та кондаки:

У храмі Господському — тропар передсвята, тропар преподобному, тропар святителю; кондак преподобному. «Слaва» — кондак святителю, «И# нhнэ» — кондак передсвята.

Примітка. В період передсвята та післясвята Хрещення денні тропарі не співаються, оскільки піснеспіви Октоїха відміняються. В передсвята та післясвята Господських свят, у всю П'ятидесятницю, у воскресні дні, у великі та середні Господські свята— тропар і кондак храму Христового не співаються.

У храмі Богородиці — тропар передсвята, тропар храму, тропар преподобному, тропар святителю; кондак передсвята, кондак преподобному. «Слaва» — кондак святителю, «И# нhнэ» — кондак храму.

Примітка. В передсвята і післясвята Богородичних дванадесятих свят, у Богородичні великі, полієлейні та славословні свята тропар і кондак храму Богородиці не співаються. Кондак храму Богородиці не співається та у всю П'ятидесятницю.

У храмі святого — тропар передсвята, тропар храму, тропар преподобному, тропар святителю; кондак храму, кондак преподобному. «Слaва» — кондак святителю, «И# нhнэ» — кондак передсвята.

Прокимен, Ґллилyіарий и причастен — дня и преподобному.

Апостол и Евангелие— дня5, святителю (под зачало) и преподобному.

3