...
Акафісти,  Святим

Акафіст святителю Спиридону Триміфунтському, чудотворцю

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1.

Препросла́вленный от Го́спода святи́телю и чудотво́рче Спиридо́не! Ны́не всечестну́ю па́мять твою́ пра́зднующе, я́ко мно́го могу́щему споспешествова́ти на́м о просла́вльшем тя́ Христе́, уми́льно вопие́м ти́: изба́ви на́с от вся́ких бе́д и зо́л, да с благодаре́нием зове́м ти́:

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

И́кос 1.

Кондaкъ №

Препрослaвленный t гDа с™и1телю и3 чудотв0рче спmрідHне! Нhнэ всечестнyю пaмzть твою2 прaзднующе, ћкw мн0гw могyщему споспёшествовати нaмъ њ прослaвльшемъ тS хrтE, ўми1льнw вопіeмъ ти2: и3збaви нaсъ t всsкихъ бёдъ и3 ѕHлъ, да съ благодарeніемъ зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, спmрідHне, преди1вный чудотв0рче!

Јкосъ №

3

Знайшли помилку