...
Акафист святым сорока мученикам Севастийским akafist svjatym soroka muchenikam sevastijskim 8e00489
Акафісти

Акафист святым сорока мученикам Севастийским

Акафист святым сорока мученикам Севастийским

Текст акафиста утвержден на заседании Священного Синода 25 августа 2022 года (журнал № 78).

Кондак 1

Избра́ннии страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте, во гра́де Севасти́йстем чрез огнь и во́ду проше́дшии и в поко́й ве́чный вше́дшии, пе́сньми восхваля́ем вас, засту́пников на́ших. Вы же, я́ко иму́щии ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́те, любо́вию вам зову́щих: Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Икос 1

А́нгели Божии, храни́телие ро́да челове́ческаго, зря́ще пред мучи́телем дерзнове́нное ва́ше испове́дание Христа́, на по́двиг страда́льческий неви́димо вас укрепля́ху. Мы же, ве́дуще вас, по́двиг сей до́бре соверши́вших, ра́достно взыва́ем:

Ра́дуйтеся, дерзнове́нным испове́данием ва́шим А́нгелы возвесели́вшии;

ра́дуйтеся, ди́вным терпе́нием ва́шим мучи́телей удиви́вшии.

Ра́дуйтеся, непобеди́мою си́лою Христо́вою вооружи́вшиися;

ра́дуйтеся, проти́ву неви́димаго врага́ воста́вшии.

Ра́дуйтеся, страда́нии ва́шими диа́вола посрами́вшии;

ра́дуйтеся, вся злохи́трости того́ на вы и ко́зни победи́вшии.

Ра́дуйтеся, неисче́тнаго му́ченическаго ли́ка украше́ние;

ра́дуйтеся, земны́я вои́нствующия Церкве сильнии помо́щницы.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 2

Ви́дя зверонра́вный мучи́тель ве́ру му́чеников, заключи́ их в темни́цу, Госпо́дь же благоутро́бный я́ве посети́ Своя́ рабы́, похваля́я нача́ток по́двига их и увещава́я неосла́бно о́ный соверши́ти, я́ко то́кмо претерпе́вый до конца́ венча́ется в Ца́рствии Небе́снем и сподобля́ется со А́нгелы пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум боже́ственный от я́вльшагося вам Христа́ прии́мше, утверди́стеся в страда́льчестем по́двизе, святи́и страстоте́рпцы, и укори́зну Агрикола́я мучи́теля в похвалу́ себе́ вмени́сте. Сего́ ра́ди хвале́бно вам вопие́м:

Ра́дуйтеся, ра́зум пра́вый богове́дения стяжа́вшии;

ра́дуйтеся, во́лю свою́ во́ли Бо́жией всеце́ло преда́вшии.

Ра́дуйтеся, ласка́ний мучи́теля не послу́шавшии;

ра́дуйтеся, гро́зных того́ преще́ний не убоя́вшиися.

Ра́дуйтеся, сла́ву во́инскую Христа́ ра́ди ни во что́же вмени́вшии;

ра́дуйтеся, темни́чное заключе́ние за Христо́во испове́дание претерпе́вшии.

Ра́дуйтеся, Спаси́телем ми́ра во у́зах посеще́ннии;

ра́дуйтеся, благи́ми словесы́ от Него уте́шеннии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго соде́ла вас, страстоте́рпцы святи́и, си́льных в сло́ве пред нечести́выми; те́мже не терпя́ дерзнове́ния ва́шего, го́рдый мучи́тель па́ки в темни́цу вас вве́рже, в ню́же ра́достно теко́сте, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́ще, страстоте́рпцы, в темни́це сострада́льца ва́шего Кирио́на бла́га себе́ учи́теля, укрепля́стеся в ве́ре Христо́ве и по днех осми́х веде́ни бы́вше на суди́ще, безбоя́зненно предста́сте Ли́сию кня́зю и Агрикола́ю воево́де, му́дре обличи́сте их нече́стие. За таково́е ва́ше дерзнове́ние прино́сим вам сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйтеся, в броню́ ве́ры Христо́вы облече́ннии;

ра́дуйтеся, щито́м благода́ти Его покрове́ннии.

Ра́дуйтеся, еди́наго Христа па́че всех возлюби́вшии;

ра́дуйтеся, Его́ ра́ди повеле́ния беззако́нных мучи́телей презре́вшии.

Ра́дуйтеся, си́лу Христо́ву пред нечести́выми пропове́давшии;

ра́дуйтеся, всемогу́щество Бо́жие я́ве показа́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко и ка́менная мета́ния вам не прикаса́хуся;

ра́дуйтеся, я́ко и ны́не вра́жия стре́лы от нас отража́ете.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 4

Бу́рею зло́бы проти́ву Христá дыша́, го́рдый Ли́сий трети́цею вве́рже страда́льцев в темни́цу, в не́йже па́ки Христос яви́ся, утеша́я, ободря́я их и нетле́нныя венцы́ в Ца́рствии Небе́снем обещава́я, они́ же, сия́ слы́шавше, ра́достно поя́ху Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавше мучи́тели тве́рдое страстоте́рпцев Христа́ испове́дание, осуди́ша я́ на всено́щное в хла́днем е́зере стоя́ние. Они́ же, огнь любве́ боже́ственныя в сердца́х иму́ще, не убоя́хуся лю́таго мра́за, но единоду́шно сла́вяще Бо́га, идо́ша на страда́ние. Мы же, терпе́нию сих чудя́щеся, зове́м си́це:

Ра́дуйтеся, добропобе́днии Христо́вы испове́дницы;

ра́дуйтеся, кумирослуже́ния низложи́телие.

Ра́дуйтеся, терпе́нием лю́таго муче́ния в покой вечный вше́дшии.

ра́дуйтеся, боле́зньми страда́ний бла́га неизрече́нная обре́тшии.

Ра́дуйтеся, драги́и и кре́пции четы́редесяте ка́мение;

ра́дуйтеся, лико́м святы́х сопричте́ннии.

Ра́дуйтеся, Христу́ в терпе́нии и злострада́нии подража́вшии;

ра́дуйтеся, Це́рковь Христо́ву собо́ю укрепля́ющии и осиява́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 5

Боготе́чныя зве́зды Христо́вы яви́шася святи́и, в нощне́м хла́де во е́зере Севасти́йстем сия́ющия, и́хже не прельсти́ те́плая ба́ня собла́зна, но со А́нгелы Бо́гу поя́ху: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше святи́и, я́ко еди́н от них отпаде́, убоя́вся мра́за нощна́го, скры́ся в те́плей ба́ни и а́бие у́мре, те́пле взыва́ху ко Го́споду, да их укрепи́т в по́двизе страда́ния и просла́вит И́мя Свое́. Мы же зове́м им си́це:

Ра́дуйтеся, всю нощь на́зи во е́зере стоя́вшии;

ра́дуйтеся, единоду́шно та́мо Го́спода призыва́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко свет Боже́ственный осия́ вас;

ра́дуйтеся, яко в терпе́нии вашем по́мощь скорую Господь ниспосла́ вам.

Ра́дуйтеся, вся ко́зни сопроти́вных победи́вшии;

ра́дуйтеся, Христу́ Царе́ви вво́инившиися.

Ра́дуйтеся, победоно́сцы сла́внии;

ра́дуйтеся, венцы́ пресве́тлыя с Небесе́ прия́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 6

Пропове́дницы дивнаго чудесе́, стра́жие, у ба́ни бы́вшии, пове́даша, ка́ко в нощи́ свет Небе́сный облиста́ му́ченики, во е́зере лед растопи́ и хлад в угре́яние преложи́, е́же слы́шавше, мучи́телие па́че зло́бою распаля́хуся, не ве́дуще Богу пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́вшу на е́зере све́ту Небе́сному, возсия́ и в се́рдце еди́наго от стра́жей благода́ть Бо́жия, я́ко той совле́к ри́зы своя́, вве́ржеся во е́зеро ко святы́м му́чеником, восполня́я ме́сто отпа́дшаго, и та́ко посрами́ся князь тьмы, ликова́вый о умале́нии ли́ка страда́льцев, и́мже ны́не вопие́м такова́я:

Ра́дуйтеся, по́лная четыредеся́тице, Христу́ бо́дренно предста́вшая;

ра́дуйтеся, во е́зере мы́сленнаго зми́я главу́ сокруши́вшии.

Ра́дуйтеся, весе́лие диа́вола в печа́ль обрати́вшии;

ра́дуйтеся, от зло́бы и кова́рства его́ ве́рныя избавля́ющии.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы, терпе́нием ва́шим Христо́ви угоди́вшии;

ра́дуйтеся, в хла́де воды́ благода́тию Свята́го Ду́ха просвети́вшиися.

Ра́дуйтеся, страда́ние ра́ди Христа́ ве́рою прии́мшии;

ра́дуйтеся, блаже́нство ра́йское унасле́дившии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 7

Хотя́ще чу́днии страда́льцы ве́ру во Христа́ непоро́чно сохрани́ти, ни во что́же вмени́ша сла́ву во́инскую и ласка́ния мучи́телей, вся лю́тая муче́ния, а́ки безпло́тнии, претерпе́ша, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое и после́днее святи́и прия́ша муче́ние, я́ко го́лени их сокруше́ни мла́тами бы́ша, и та́ко сконча́вше по́двиг страда́ния, прия́ша от Бо́га нетле́ния венцы́. Те́мже возглаша́ем в похвалу́ им си́це:

Ра́дуйтеся, за и́мя Христо́во мла́тами сокруше́ннии;

ра́дуйтеся, несокруши́мии сосу́ди, благода́ти Бо́жия испо́лненнии.

Ра́дуйтеся, страда́льческий по́двиг сла́вно сконча́вшии;

ра́дуйтеся, от лико́в А́нгельских в сожи́тельство прия́тии.

Ра́дуйтеся, проро́к и апо́стол после́дователие;

ра́дуйтеся, от тех прелюбе́зно сре́теннии.

Ра́дуйтеся, ро́да христиа́нскаго сла́во вели́кая;

ра́дуйтеся, прекра́сныя ле́торасли са́да Иису́сова.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 8

Стра́нную ми́рови до́блесть показа́ чу́дная матерь свята́го Мелито́на, ви́дящи бо телеса́ мучеников, везо́ма на сожже́ние, своего́ же сы́на еще́ жи́ва су́ща, взя на ра́мена своя́, да присовокупи́т к со́нму страда́льцев, и той испусти́ дух свой, Бо́гу поя́: Аллилу́иа.

Икос 8

Все зверонра́вие прояви́ша мучи́телие, егда́ повеле́ша свята́я телеса́ му́ченик сожещи́ огне́м и прах их в реку́ воврещи́, да истреби́тся от земли́ па́мять их, оба́че посрами́шася; Госпо́дь же в ро́ды ве́чныя просла́ви я́ пред А́нгелы и челове́ки, сего́ ра́ди зове́м им:

Ра́дуйтеся, сквозе́ огнь и во́ду проше́дшии;

ра́дуйтеся, ве́рныя во правове́рии утверди́вшии.

Ра́дуйтеся, враго́в Христо́вых низложи́телие;

ра́дуйтеся, ко Го́споду за ве́рных предста́телие.

Ра́дуйтеся, страсте́м Христо́вым о́бщницы;

ра́дуйтеся, неусы́пнии за род христиа́нский моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, жи́зни во Христе́ возвести́телие;

ра́дуйтеся, неколе́блемии ве́рности о́брази.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 9

Вси христиа́не зело́ удиви́шася, я́ко ко́сти святы́х му́ченик чуде́сно но́щию в реце́ я́ко зве́зды просия́ша, и че́стно со́брани, неоску́дная ве́рным исцеле́ния подаю́т, да пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́я дре́вний проро́чески, Бо́жиим Ду́хом озаре́нный, о кончи́не ве́рных во Псалти́ри поя́ше: проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ ны в поко́й; вы же, святи́и му́ченицы, де́лом сие́ испо́лнисте. Сего́ ра́ди приими́те от нас похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, страда́ния ве́лия претерпе́вшии;

ра́дуйтеся, Дави́дово прорече́ние испо́лнившии;

Ра́дуйтеся, ве́ру Христо́ву до конца соблю́дшии;

ра́дуйтеся, я́ко зла́то в горни́ле, очи́стившиися.

Ра́дуйтеся, от бед нас спаса́ющии;

ра́дуйтеся, в ско́рбех нам помога́ющии.

Ра́дуйтеся, ко спасе́нию душ нас наставля́ющии;

ра́дуйтеся, к Бо́гу о нас предста́тельствующии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 10

Спасе́нию на́шему споспе́шницы есте́, святи́и страстоте́рпцы, те́мже усе́рдно к вам прибега́ем: помози́те нам остаю́щее вре́мя жития́ в покая́нии проводи́ти и всегда́ благода́рно Богу взыва́ти: Аллилу́иа.

Икос 10

Стено́ю моли́тв ва́ших огради́те нас, святи́и му́ченицы, от вся́ких зол и ко́зней вра́жиих, да охраня́еми ва́ми, ублажа́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, Кирио́не, Канди́де и До́мне, Боже́ственнаго Писа́ния наста́вницы;

ра́дуйтеся, Агги́е и Ае́тие сла́внии, на Не́бо ду́хом возлете́вшии.

Ра́дуйтеся, Афана́сие, Агла́ие, Вивиа́не и Горго́ние, Христа́ Бо́га возлюби́вшии;

ра́дуйтеся, Екди́те, Га́ие и Евнои́кие, души своя за Христа положи́вшии.

Ра́дуйтеся, Евти́хие, Дометиа́не и Иоа́нне, пре́лести мирски́я оста́вльшии;

ра́дуйтеся, Иси́хие, Ира́клие и Кири́лле, Небе́сная бла́га получи́вшии.

Ра́дуйтеся, Кла́вдие, Лисима́ше и Лео́нтие, све́щи, пред Бо́гом возже́нныя;

ра́дуйтеся, Илиа́не и Или́е, моли́твенницы за мир весь усе́рднии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим вам, святи́и му́ченицы, я́ко любве́ ра́ди Христо́вы пло́ти своея́ не пощади́сте. Те́мже и па́мять ва́ша, я́ко пресве́тлый свети́льник в Це́ркви сия́ет, ве́рных ду́хом озаря́ющи, пою́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́том Небе́сным осия́нных зрим вас, пресла́внии страстоте́рпцы Христо́вы, Престо́лу бо Пресвяты́я Тро́ицы вы́ну предстоите́ и о ми́ре моли́твы со дерзнове́нием прино́сите; те́мже хвале́бная вам взыва́ем:

Ра́дуйтеся, Нико́лае, При́сче и Смара́где, зло́бы вра́жия победи́телие;

ра́дуйтеся, Филокти́моне и Фео́филе, любве́ Боже́ственныя соверши́телие.

Ра́дуйтеся, Худио́не, Кса́нфие и Фла́вие, во́ини Христовы прему́дрии;

ра́дуйтеся, Мелито́не, Фeoду́ле и Вале́нте, раби́ Бо́га пресла́внии.

Ра́дуйтеся, Христовы мученицы Вале́рие, Алекса́ндре и Ака́кие;

ра́дуйтеся, до́блии страстоте́рпцы Сакердо́не, Севериа́не и Сиси́ние.

Ра́дуйтеся, ла́стовицы, во оби́тели Христо́вы возлете́вшия;

ра́дуйтеся, ве́сну Христо́ву нам возвеща́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 12

Благода́тию оби́льно исполня́ется оби́тель Ксиропота́мская, иму́щи честны́я оста́нки ва́ша, пресла́внии му́ченицы и чудотво́рцы, те́мже и нас, па́мять ва́шу све́тло соверша́ющих, благода́ти Бо́жия моли́твами ва́шими исполня́йте, да пое́м чуде́с Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще честна́я страда́ния ва́ша, святи́и му́ченицы, прославля́ем Го́спода, вас укрепи́вшаго и венцы́ нетле́нными венча́вшаго, и я́ко те́плых засту́пников и хода́таев за род христиа́нский ублажа́ем си́це:

Ра́дуйтеся, зве́зды мы́сленныя, от Севасти́и возсия́вшия;

ра́дуйтеся, в Вы́шний Иерусали́м от земли́ возше́дшии.

Ра́дуйтеся, кре́пцыи столпи́ Христо́вы Це́ркве четы́редесяте;

ра́дуйтеся, собра́ния церко́внаго сокро́вище многоце́нное.

Ра́дуйтеся, в ско́рбех на́ших нам уте́шителие;

ра́дуйтеся, ра́дости ве́чныя нам хода́таи.

Ра́дуйтеся, в труде́х поста́ и моли́твы на́ши споспе́шницы.

ра́дуйтеся, всех ве́рных храни́телие и защи́тницы.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 13

О святи́и страстоте́рпцы Севасти́йстии, льсти лука́ваго сла́внии победи́телие, предста́тельством ва́шим у Го́спода испроси́те нам побе́ду на душевре́дныя стра́сти и го́рдость жите́йскую, да в покая́нии пожи́вше, Небе́снаго Ца́рствия сподо́бимся, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.][Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгели Божии, храни́телие ро́да челове́ческаго, зря́ще пред мучи́телем дерзнове́нное ва́ше испове́дание Христа́, на по́двиг страда́льческий неви́димо вас укрепля́ху. Мы же, ве́дуще вас, по́двиг сей до́бре соверши́вших, ра́достно взыва́ем:

Ра́дуйтеся, дерзнове́нным испове́данием ва́шим А́нгелы возвесели́вшии;

ра́дуйтеся, ди́вным терпе́нием ва́шим мучи́телей удиви́вшии.

Ра́дуйтеся, непобеди́мою си́лою Христо́вою вооружи́вшиися;

ра́дуйтеся, проти́ву неви́димаго врага́ воста́вшии.

Ра́дуйтеся, страда́нии ва́шими диа́вола посрами́вшии;

ра́дуйтеся, вся злохи́трости того́ на вы и ко́зни победи́вшии.

Ра́дуйтеся, неисче́тнаго му́ченическаго ли́ка украше́ние;

ра́дуйтеся, земны́я вои́нствующия Церкве сильнии помо́щницы.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Кондак 1

Избра́ннии страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте, во гра́де Севасти́йстем чрез огнь и во́ду проше́дшии и в поко́й ве́чный вше́дшии, пе́сньми восхваля́ем вас, засту́пников на́ших. Вы же, я́ко иму́щии ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́те, любо́вию вам зову́щих: Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Молитва

О святи́и сла́внии страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте, во гра́де Севасти́и Христа́ ра́ди му́жественно пострада́вшии, сквозе́ огнь бо и воду проидо́сте, и я́ко дру́зи Христо́вы в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́мате ве́лие дерзнове́ние ко Пресвяте́й Троице хода́тайствовати о ро́де христиа́нстем, наипа́че же о почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу и с ве́рою и любо́вию вас призыва́ющих. Испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да в покая́нии и нелицеме́рней любви́ друг ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву, и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам защи́тницы от всех враг ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея, и та́ко просла́вим вели́кое и достопокланя́емое И́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Знайшли помилку