...
Акафісти,  На кожен день седмиці

Акафіст Пресвятій Богородиці (Великий акафіст, який читається в суботу Акафіста)

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1.

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос 1.

Кондaкъ №

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Јкосъ №

Знайшли помилку