...

Акафіст Пресвятій Богородиці перед Її чудотворною іконою «Утамуй мої печалі»

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

Акафіст Пресвятій Богородиці перед Її чудотворною іконою «Утамуй мої печалі»

Кондак 1

Взбранное нам и дивное избавление даровася, Твой образ честный, Преблагословенная Дево Владычице Богородице, яко избавльшеся от злых явлением его и к нему взирающе, восписуем Ти благодарственная раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Радосте наша, избави нас от всякаго зла и утоли наша печали.

Икос 1

Ґкafістъ прес™ёй бцdэ въ че1сть їкHны є3S ўтоли2 мо‰ печ†ли.

Кондaкъ №

Взбрaнное нaмъ и3 ди1вное и3збавлeніе даровaсz, тв0й џбразъ честнhй, преблгcвeннаz дв7о вLчце бцdе: ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ kвлeніемъ є3гw2, и3 къ немY взирaюще, восписyемъ ти2 бlгодaрствєннаz раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, рaдосте нaша, и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, и3 ўтоли2 нaшz печ†ли.

Акафіст Пресвятій Богородиці перед Її чудотворною іконою «Утамуй мої печалі»

Кондак 1

Непереможне і дивне визволення нам пода­роване — Твій образ чесний, Преблагословенна Діво Владичице Богородице; визволені від зла явленням його і на нього споглядаючи, взиває­мо до Тебе подячно, раби Твої, Богородице, але, маючи державу непереможну, від усяких бід визволи нас, щоб ми взивали до Тебе:

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Ікос 1

Ангелів безліч і всі Небесні воїнства славлять Тебе, Царицю всіх Богородицю, Ти ж сповнила радості душі наші милостивим явленням нам образа Твого святого, Богообрана Діво Влади­чице. Перед ним кланяючись, Тобі зворушливі моління возсилаємо, до Милосердного Твого за нас заступництва зі страхом взиваючи так:

Радуйся, Ти Отця Безначального Благосло­вення; радуйся, Ти Сина Предвічного Оселя.

Радуйся, Ти Духа Святого Перебування; ра­дуйся, бо Тебе славлять многоокі херувими.

Радуйся, бо Тобі похвальні пісні приносять шестикрилі серафими; радуйся, бо Тебе всі Небесні воїнства величають.

Радуйся, бо Тебе всі народи землі як Матір Божу сповідують; радуйся, бо Тобою весь всесвіт радістю сповнюється.

Радуйся, бо Тобою всі хвороби наші зціля­ються; радуйся, бо Твоїми молитвами печалі наші втамовуються.

Радуйся, бо Твоїм заступництвом усі прохан­ня наші виконуються; радуйся, бо Тобі і Сину Твоєму на Твоїй чесній іконі подячно поклоняємося.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 2

Бачать Тебе, Богообрана Отроковице, всі Небесні сили, що Ти завжди предстоїш перед Пре­столом Слави Господньої і за християн до Сина і Бога молишся, Небесна Царице; ми ж, грішні, на землі бачачи Твою святу ікону і до неї при­падаючи, Тобі радісно поклоняємося, взиваю­чи: алилуя.

Ікос 2

Розум подай нам, Всестаранна Заступнице наша, Небесна Царице, бо як можемо нашими скверними вустами співати Твоєму Імені? Як Блага наша Заступниця, Ти сильна допомогти у всякій потребі, тому Тобі з розчуленням взиваємо так:

Радуйся, бо Ти молитви за нас до Сина і Бога на утіху нам приносиш; радуйся, бо Твоїми молитвами очі наші від вічного ридання позбавляєш.

Радуйся, бо Твоїми Материнськими молитва­ми Сина і Бога на милість до нас Ти прихи­ляєш; радуйся, бо Твоїми молитвами правед­ний на нас гнів Божий Ти утамовуєш.

Радуйся, бо Твоїм Заступництвом гріхи наші прощаються; радуйся, бо Твоєю допомогою пристрасті наші знищуються.

Радуйся, бо Твоїм Заступництвом тимчасові наші скорботи руйнуються; радуйся, бо Ти у всяких бідах і потребах нам допомагаєш.

Радуйся, бо тих, хто Тебе славить, Ти завжди прославляєш; радуйся, бо Твоєю радістю наші печалі утамовуєш.

Радуйся, бо Ти нам безперестанну веселість подаєш; радуйся, бо Ти нам райські двері відкри­ваєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 3

Сила Вишнього осінила Тебе до швидкого і теплого заступництва за вірних, що звертають­ся до Тебе і чесному Твоєму образу поклоняються, бо тільки єдиній Тобі, нетлінній і Пре­чистій Богоматері, дано всяке благе наше прохання виконувати, і тільки Ти можеш нам до­помогти, коли хочеш. Тому вірні усякого віку славословлять Сина Твого і Бога нашого, взи­ваючи: алилуя.

Ікос 3

Маючи багатство милосердя нескінченне, всім народам земним простягаєш Ти руку допомоги і подаєш боляшим зцілення, стражденним по­слаблення, сліпим прозріння і всім усе за їхньою потребою виконуєш. Ми ж Тобі вдячно співаємо так:

Радуйся, Єдина Мати, що милосердя до нас проявляєш; радуйся, бо милості скарби багатоцінні Ти нам відкриваєш.

Радуйся, бо незліченні щедроти Ти всім по­даєш; радуйся, бо слово премудрості тим, хто просить, Ти даруєш.

Радуйся, бо Ти юним подаєш успіх у пізнанні; радуйся, бо Ти рани наші гріховні знищуєш.

Радуйся, бо праведних Ти в райських оселях оселяєш; радуйся, сокровенних майбутніх благ надіє і зміцнення.

Радуйся, бо всіх занурених у гріх Ти швидко до благодаті навертаєш; радуйся, бо всім, хто просить, Ти у всякій потребі допомогу посилаєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 4

Бурею багатьох бід одержимим, Ти нам зав­жди допомагаєш, Небесна Царице, коли з вірою вдаємося до Тебе і поклоняємося цільбоносній Твоїй іконі, бо Ти першописаній колись сказа­ла: «З цим образом благодать Моя і сила». І ми істинно віруємо, що почуєш прохання тих, хто закликає Ім’я святе Твоє і до Сина Твого взиває: алилуя.

Ікос 4

Чує Господь Твої на Небесах за нас молитви, обрана палато Духа Святого, виконує Твої про­хання, ми ж, грішні, на землі, бачачи святу Твою ікону, як яскраве сонце, що нам сяє, до Тебе як Божої Матері насмілюємося взивати:

Радуйся, бо Сонце духовне Ти нам являєш; ра­дуйся, бо світлом немеркнучим Ти нас освічуєш.

Радуйся, бо нас, умертвлених гріхами, Ти оживляєш; радуйся, бо бездітним матерям по­даєш розрішення.

Радуйся, бо злих ворогів, що несподівано на­падають на нас, Ти скоро проганяєш; радуйся, бо бажаними благами Ти завжди нас насоло­джуєш.

Радуйся, бо швидко в бідах і в печалях Ти нас утішаєш; радуйся, бо всіх, хто з вірою Ім’я Твоє закликає, від несподіваної смерті спасаєш.

Радуйся, бо всім, хто на Тебе уповає, Ти вічне життя даруєш; радуйся, бо тих, хто віру і лю­бов до Тебе має, Ти на Небеса підносиш.

Радуйся, Заступництво наше міцне; радуйся, бо у всяких бідах Ти нас захищаєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 5

Боготекучу зірку, чесну Твою ікону, Ти нам показала, Владичице світу, до неї ми припада­ємо і з вірою сердечною молимося, до Тебе ж, Богородице, промовляємо: Ти є Щит Непере­можний і Стіна Незборима всім, хто взиває: алилуя.

Ікос 5

Бачили сили Небесні на руках Твоїх Того, Хто Своїми руками людину створив, і як Владику пізнали Його; ми ж, грішні, на землі бачачи зображену Тебе, Пречисту Матір Його, що лю­б’язно Свої руки до нас простягаєш, до Тебе зворушено взиваємо:

Радуйся, бо на руках своїх Ти вогонь Боже­ственний неопально тримаєш і Ним гріхи наші спалюєш; радуйся, бо на руках Своїх Ти Світло недоторканне носиш і Ним душі наші про­свіщаєш.

Радуйся, бо Ти ворогів наших видимих і не­видимих перемагаєш; радуйся, бо Ти любов і милосердя до нас являєш.

Радуйся, бо руки Твої в запоруку за нас до Бога приносиш; радуйся, бо Ти вхід у Царство Небесне нам відкриваєш.

Радуйся, бо Твоєю допомогою Ти нас захища­єш; радуйся, бо Твоїм клопотанням гріхи наші прощаються.

Радуйся, бо Твоїм молінням печалі наші ута­мовуються; радуйся, бо Твоїм заступництвом усякими благами ми насолоджуємося.

Радуйся, бо Тобою всякі благі бажання наші виконуються.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 6

Проповідники Богоносні апостоли, після Вознесіння Господнього, при освяченні храму Твого невидимою рукою зображення на стіні образа Твого побачили, Владичице, народже­ному від Тебе Богу співаючи: алилуя.

Ікос 6

Засяяла ти премудрістю від істинного Сонця правди, Богообрана Отроковице, і, проміння істинного Богопізнання випускаючи, ним осві­чуєш усіх, хто з вірою сповідує Тебе як істинну Матір Божу і взиває так:

Радуйся, бо Ти всіх на Небесах славою своєю просвіщаєш; радуйся, бо початок людського спасіння Ти влаштувала.

Радуйся, Ковчегу життя нашого, що від пото­пу смертного нас оберігає; радуйся, бо Ти в райських оселях життя нам даруєш.

Радуйся, Заступнице наша перед Богом, що світ спасаєш; радуйся, бо за тих, хто в бідах, Ти скоро заступаєшся.

Радуйся, бо всякі хвороби людські, тілесні і душевні, Ти зціляєш; радуйся, німим і недо­рікуватим Ти слова відкриваєш.

Радуйся, бо всяке благо, хто просить у Тебе, Ти подаєш; радуйся, бо вчення благодаті Ти всім виточуєш.

Радуйся, бо цим Ти всякий чин і вік вельми насолоджуєш; радуйся, бо Ти благі бажання всіх виконуєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 7

Довготерпеливий Всевидець Господь, бажаю­чи явити Свого Чоловіколюбства і щедрот безод­ню, обрав Тебе Собі за Матір, милості невичерп­не Джерело, і якщо хто праведним судом Божим засудження гідний, Твоїм всемогутнім клопо­танням збережений буде, тому Сину Твоєму і Богу нашому велемовно взиває: алилуя.

Ікос 7

Дивно показав Ти діла Твої в Пречистій Ма­тері Твоїй, Господи, і дивну дарував Ти нам її ікону, яскравішу за проміння сонячне, яке осві­чує людей, що ніби бачимо Саму Богородицю, і вірою сердечною від душі з любов’ю взиваємо так:

Радуйся, бо ікону Твою на землі як хмару всім простягаєш; радуйся, бо нею безнадій­ним милосердне Твоє за нас Заступництво являєш.

Радуйся, бо Твоєю іконою джерела чудес усю­ди виточуєш; радуйся, бо явленням Твоєї ікони Ти всіх людей просвіщаєш.

Радуйся, бо нею нове знамення благодаті в Церкві являєш; радуйся, бо, на ікону Твою спо­глядаючи, Самій Тобі, істинній Богородиці, по­клоняємося.

Радуйся, бо іконою Твоєю, як стовпом вог­ненним, морок гріха Ти відганяєш; радуйся, бо нею печалі наші утамовуєш.

Радуйся, бо Церква освятилась її явленням; радуйся, бо ми грішні оберігаємося Твоїм за­ступництвом.

Радуйся, бо веретище скорбот наших Ти роз­риваєш; радуйся, бо у вічну радість нас зодя­гаєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 8

Дивну і преславну в Церкві явлену, святу Твою ікону ангели оспівали, апостоли про­славили, собор святителів їй поклонився, ми ж, грішні, припадаючи, чекаємо Твоєї вели­кої і багатої милості і з радістю взиваємо: алилуя.

Ікос 8

Господь, що володіє всіма Небесними і зем­ними, бачачи Тебе, Матір Свою, що завжди предстоїш Йому і з розчуленням приносиш моління за нас грішних, обіцяв сповнити всі прохання Твої. Ми ж грішні, сподіваючись на Твої Материнські за нас молитви, подячно Тобі приносимо такі моління:

Радуйся, бо з Сином Твоїм і Богом Ти вічно царюєш; радуйся, бо Йому завжди за нас мо­ління приносиш.

Радуйся, бо всіх, хто до Тебе вдається, Ти Своєю милістю покриваєш; радуйся, всіх Радосте, що печалі наші утамовуєш.

Радуйся, бо примирення наше з Богом Ти звер­шила; радуйся, бо Бога і людину Ти з’єднала.

Радуйся, бо спасіння людське Ти вчинила; радуйся, бо прабатьківського гріха клятву Ти зруйнувала.

Радуйся, бо смертне наше єство безсмертям Ти просвітила; радуйся, бо жорстокість серця нашого Ти розчулила.

Радуйся, бо у відчаї сущих Ти до Бога приво­диш; радуйся, бо сосуди смертні, що для нас приготовлені, Ти сокрушила.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 9

Усе єство ангельське похвальні пісні прино­сить Тобі, Божій Матері і Заступниці всіх, хто до Тебе припадає і просить Твоєї допомоги, бо твердим і міцним Твоїм заступництвом правед­них веселиш, за грішних заступаєшся, від бід визволяєш, і печалі утамовуєш, і молишся за всіх, хто з вірою взиває: алилуя.

Ікос 9

Проповідники велемовні, як риби безголосі, не можуть достойно прославити славне, Вла­дичице, ікони Твоєї свято; не від скверних уст наших Ти похвали достойна, але, бачачи неви­мовні благодіяння, іконою Твоєю нам явлені, душею і серцем радуємося і до Тебе взиваємо:

Радуйся, бо Ти від голоду Хлібом Життя нас оживила; радуйся, бо від смертельної згуби Ти безсмертям нас оберігаєш.

Радуйся, бо від трясіння гріховного Ти нас устерігаєш; радуйся, бо від потопу смертельно­го рукою Твоєю міцною Ти нас позбавляєш.

Радуйся, бо від вогню росою молитов Твоїх нас огороджуєш; радуйся, бо від лиха сильним Твоїм заступництвом нас захищаєш.

Радуйся, бо від меча силою Твоєю нас охоро­няєш; радуйся, бо від нашестя іноплемінників Ти нас рятуєш.

Радуйся, бо від міжусобної боротьби істин­ним миром Ти нас захищаєш; радуйся, бо від смертоносної рани тих, хто вдається до Тебе, зціляєш.

Радуйся, бо від заслуженого праведного гніву Божого Твоїми моліннями нас визволяєш; радуйся, бо від усякої язви Твоїм чесним клопо­танням Ти нас виліковуєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 10

Спасти бажаючи рід людський від омани во­рожої, Чоловіколюбець Господь Тебе, Матір Свою, дарував земним на допомогу, кажучи: сини людські, ось Мати Моя Покровом і При­становищем вам буде, печальним Утіхою, скорботним Радістю, скривдженим Заступницею, щоб усіх із глибини гріховної визволити, хто взиває: алилуя.

Ікос 10

Царю Небесний, — так благає за нас завжди Небесна Цариця, — прийми всяку людину, що славить Тебе і закликає Ім’я Твоє, де буває па­м’ять святому Імені Твоєму, і прославляє Мене заради Імені Твого, не відкинь їх від лиця Тво­го, але благоволи до них, і прийми від них уся­ке моління, і від усіх бід позбав. Ми ж, грішні, сподіваючись на Твої Материнські молитви, взиваємо так:

Радуйся, молитвенице наша до Бога тепла; радуйся, бо молитва Твоя Материнська багато може перед благосердям Владики.

Радуйся, бо тих, хто у відчаї, Ти є Надія, що печаль їх погашає; радуйся, бо благодаттю Твоєю нашу недостойність осяюєш.

Радуйся, бо нашу скверну чистотою Твоєю очищаєш; радуйся, бо моління наші духмяні­стю Твоєю виправляєш.

Радуйся, бо все наше багатство тлінне на не­тлінне перетворюєш; радуйся, бо немочі наші Ти лікуєш.

Радуйся, бо наші хвороби душевні і тілесні Ти зціляєш; радуйся, бо хмари пристрастей, скорбот і печалей, що надходять на нас, Ти проганяєш.

Радуйся, бо сильним Твоїм благанням усе корисне нам даруєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 11

Спів зворушений прийми від нас, Небесна Царице, і молитву, що приносимо Тобі, Діво Богородице, почуй: бо до Тебе в напастях, скорботахі печалях удаємося і перед Тобою в бідах наших сльози проливаємо і благаємо: утамуй наші печалі і прийми цю жертву Твоїх рабів, що взивають: алилуя.

Ікос 11

Світлоприємною свічкою істинного Світла су­щим на землі явилася Ти, душі просвічуючи тим, хто шанує Твоєї ікони явлення, і до розуму Божественного наставляєш усіх, хто співає Тобі так:

Радуйся, Свічко Невгасимого Вогню духовного, що нас освічує; радуйся, Зоре Незаходимого Світла Божественного, що нас осяюєш.

Радуйся, Сонце правди, що нас опромінює; радуйся, Джерело життя, що райські двері нам відкриваєш.

Радуйся, Мати Світла істинного, що благоче­стивих душі просвіщаєш; радуйся, Мати всіх Бога, що всіх скорботних душі утішаєш.

Радуйся, бо тих, хто Тебе на допомогу закли­кає і Ім’я Твоє прославляє, Ти спасаєш; радуй­ся, бо тим, хто уповає на Тебе, Ти мирне закінчення життя даруєш.

Радуйся, бо всім родам, що Тебе за Матір Божу сповідують і Богородицею іменують, Ти невпин­но допомагаєш; радуйся, бо сяянням святої Твоєї ікони злих духів мріяння Ти від нас про­ганяєш.

Радуйся, бо в несподіваних для нас скорбо­тах і печалях Ти швидко утішаєш; радуйся, бо всьому світу Ти радість даруєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 12

Благодать Божественну виблагай нам у Небесного Владики Сина Твого і Бога і простягни нам руку допомоги, молитвами Твоїми утамуй наші печалі, покрий нас покровом крил Твоїх, віджени від нас усякого ворога і супротивника, утихомир наше життя, щоб не загинули люто, але прийми нас у вічні оселі, Покровителько наша, щоб ми з радістю Тобі взивали: алилуя.

Ікос 12

Оспівуючи Тебе, Могутню Помічницю, хвали­мо Тебе і, благаючи Тебе з розчуленням, вірує­мо і сповідуємо, що випросиш блага тимчасові та вічні тим, хто співає Тобі так:

Радуйся, бо молитвами Твоїми Ти весь світ спасаєш; радуйся, бо за весь всесвіт клопотан­нями Твоїми заступаєшся.

Радуйся, бо православним над варварами перемогу подаєш; радуйся, бо нашестя на хри­стиян іноплемінників Ти перемагаєш.

Радуйся, бо у вірі благочестивих Ти обері­гаєш; радуйся, бо тих, хто не шанує ікони Твоєї святої, як порох перед лицем землі розвіюєш.

Радуйся, бо тим, хто поклоняється іконі Твоїй і Тебе на допомогу закликає, Ти в печалях і бідах скоро допомагаєш; радуйся, бо нас грішних до спасіння і прийняття благ вічних наставляєш.

Радуйся, бо безкінечне царство у Сина Твого і Бога нашого всім нам випрошуєш; радуйся, бо вірним вічне життя Ти даруєш.

Радуйся, бо всім у всякій потребі все корисне і благе Ти подаєш.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 13

О Всехвальна Мати, Небесна Царице і Вла­дичице, Діво Богородице, що породила всіх свя­тих Святійше Слово, нинішнє прийми приношення, утамуй наші печалі і позбав нас від уся­ких напастей, лиха, скорботи і вічного засудження та від майбутньої позбав муки, сподоби нас, рабів Твоїх, у вічних райських оселях осе­литися і взивати: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

Ікос 1

Ангелів безліч і всі Небесні воїнства славлять Тебе, Царицю всіх Богородицю, Ти ж сповнила радості душі наші милостивим явленням нам образа Твого святого, Богообрана Діво Влади­чице. Перед ним кланяючись, Тобі зворушливі моління возсилаємо, до Милосердного Твого за нас заступництва зі страхом взиваючи так:

Радуйся, Ти Отця Безначального Благосло­вення; радуйся, Ти Сина Предвічного Оселя.

Радуйся, Ти Духа Святого Перебування; ра­дуйся, бо Тебе славлять многоокі херувими.

Радуйся, бо Тобі похвальні пісні приносять шестикрилі серафими; радуйся, бо Тебе всі Небесні воїнства величають.

Радуйся, бо Тебе всі народи землі як Матір Божу сповідують; радуйся, бо Тобою весь всесвіт радістю сповнюється.

Радуйся, бо Тобою всі хвороби наші зціля­ються; радуйся, бо Твоїми молитвами печалі наші втамовуються.

Радуйся, бо Твоїм заступництвом усі прохан­ня наші виконуються; радуйся, бо Тобі і Сину Твоєму на Твоїй чесній іконі подячно поклоняємося.

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Кондак 1

Непереможне і дивне визволення нам пода­роване — Твій образ чесний, Преблагословенна Діво Владичице Богородице; визволені від зла явленням його і на нього споглядаючи, взиває­мо до Тебе подячно, раби Твої, Богородице, але, маючи державу непереможну, від усяких бід визволи нас, щоб ми взивали до Тебе:

Радуйся, Радосте наша, позбав нас усякого зла і утамуй наші печалі.

Молитва до Пресвятої Богородиці

Надіє всіх кінців землі, Пречиста Діво, Вла­дичице Богородице, Утіхо моя! Не відкидай мене грішного, бо на Твою милість уповаю: погаси в мені полум’я гріховне і покаянням окропи ви­сохле моє серце, очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання, від душі і сер­ця із зітханням принесене Тобі. Будь за мене Заступницею до Сина Твого і Бога, утихомир гнів Його Материнськими Твоїми молитвами; душевні і тілесні язви зціли, Діво Владичице, утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх. І не залиш мене до кінця загинути, і пе­чаллю скрушене серце моє утіш, щоб славив я Тебе до останнього подиху мого. Амінь.