...

Акафіст Пресвятій Богородиці перед Її чудотворною іконою «Казанська»

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

Акафіст Пресвятій Богородиці перед Її чудотворною іконою «Казанська»

Конда́к 1.

Избра́нной от все́х родо́в Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, покро́вом Своея́ бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную, благода́рственная пе́ния прино́сим Ти́, Богоро́дице, о явле́нии чу́дныя Твоея́ ико́ны. Ты́ же, я́ко Всеми́лостивая, все́х притека́ющих к Тебе́ Помо́щнице, заступа́й на́с во все́х ско́рбех и ну́ждах, беда́х и напа́стех, да зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

 

Ґкafістъ ПРЕСТ7Э1Й БГ7ОРО1ДИЦЭ kвлeніz рaди чудотв0рныz Е#S їкHны КАЗА1НСКІZ.

Кондaкъ №.

И#збрaннэй t всёхъ родHвъ застyпницэ р0да Хrтіaнскагw, покр0вомъ СвоеS бlгости покрывaющей странY нaшу правослaвную, благодaрствєннаz пBніz прин0симъ Ти2, Бцdе, њ kвлeніи чyдныz ТвоеS їкHны. Тh же, ћкw всемлcтиваz всёхъ притекaющихъ къ ТебЁ пом0щнице, заступaй нaсъ во всёхъ ск0рбехъ и3 нyждахъ, бэдaхъ и3 напaстехъ, да зовeмъ Ти2: Рaдуйсz, застyпнице ўсeрднаz р0да хrтіaнскагw.

Акафіст Пресвятій Богородиці перед Її чудотворною іконою «Казанська»

Кондак 1
Обраній з усіх родів Заступниці роду христи­янського, що Покровом Своєї благості покри­ває країну нашу православну, подячні співи приносимо Тобі, Богородице, за явлення чудо­творної Твоєї ікони. Ти ж, як Всемилостива Помічниця всіх, хто вдається до Тебе, заступайся за нас у всіх скорботах і потребах, бідах і напа­стях, щоб ми взивали до Тебе:

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Ікос 1
Ангел предстатель посланий був звістити Богородиці «радуйся», коли Бог Слово втілю­вався в утробі Її. І ми, грішні, прославляючи явлення дивної ікони Твоєї і Божественного Не­мовляти, Спаса Христа, з розчуленням взиває­мо до Благодатної:

Радуйся, Богообрана Отроковице; радуйся, Мати Божа.

Радуйся, Царице Небес і землі; радуйся, світла Церкви Небесної і земної Окрасо.

Радуйся, ангелами шанована; радуйся, оспі­вана серафимами.

Радуйся, світле пророцтв Сповнення; радуй­ся, апостолів Похвало.

Радуйся, мучеників Сповідання; радуйся, пре­подобних Вінку.

Радуйся, праведних Веселосте; радуйся, гріш­них Уповання.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 2
Бачачи, Всенепорочна, з висоти Небесної оселі Своєї, де з Сином Твоїм у славі перебуваєш, скор­боту рабів Твоїх у новопросвіщеному місті, як заради гнівного Божого відвідання віра Христова пригнічена агарянським зловір’ям, благозволила Ти явити ікону Свою, чудесами Її прославляючи, щоб, утверджені знаменнями Твоєї благодаті, христолюбиві люди вірно співали Богу: алилуя.

Ікос 2
Шукаючи розуміння триразового явлення Богоматері, мудра отроковиця пішла до влади, розповідаючи їм про чудесне явлення і грізну погрозу; ми ж, дивуючись звище даному отро­ковиці напоумленню, благоговійно взиваємо до Преблагословенної:

Радуйся, бо устами дітей Ти хвалу Богові звер­шуєш; радуйся, бо таємниці благодаті Божої Ти юним відкриваєш.

Радуйся, невірних сумнівне Слухання; радуйся, вірних відома Похвало.

Радуйся, Блискавко, що невірних устрашає; радуйся, бо славою чудес Твоїх Ти розум вірних осяюєш.

Радуйся, агарянського зловір’я Викриття; ра­дуйся, гордині їхньої Знищення.

Радуйся, віри християнської Утвердження; радуйся, шанування святих ікон освячення.

Радуйся, бо Ти скорботу нашу на радість пе­ретворюєш; радуйся, бо Ти безсумнівною надією нас звеселяєш.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 3
Сила Вишнього благодаттю Богоматері умуд­рила і укріпила отроковицю до шукання багатоцінного Божого дару, і та, з вірою насмілившись у Господі, приступила до праці і, прихо­ваний у землі скарб — святу ікону БогоМатері — знайшовши, радісно взивала до Бога: алилуя.

Ікос 3
Маючи благосердне провидіння про новопросвіщених людей міста Казані, від пречистої Твоєї ікони потоки чудес виточила Ти, Владичице; сліпим тілесними очима зір подаючи, затьма­рених же душевно світлом богопізнання і благочестя просвітлюючи, дівственникам під осяян­ням Твоєї ікони пристановище тихе даруючи. Заради цього взиваємо до Тебе:

Радуйся, явленням ікони Твоєї темряву лю­тих обставин Ти відганяєш; радуйся, бо про­мінням чудес Ти всіх просвіщаєш.

Радуйся, сліпих Прозріння; радуйся, бо за­тьмарених розумом Ти просвіщаєш.

Радуйся, Славо Православ’я; радуйся, Тихе Пристановище тих, що шукають спасіння.

Радуйся, Мати цнотливості; радуйся, Покрове і Охороно дівства.

Радуйся, Тобою бо радується вся безліч вірних; радуйся, бо через Тебе ридає демонське полчище.

Радуйся, всіх християн жадана Помічнице; радуйся, всіх скорботних Радосте.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 4
Бурю сум’яття і крамоли, підняту ворогами в країні російській, переміг блаженний Ермоген, списувач чудес від Твоєї ікони, Богомати, слізно перед нею молячись, і, бачачи, яке знамення від ікони Твоєї даровано воїнству православно­му для охорони і перемоги, вірою укріплений, до кінця життя свого взивав до Бога: алилуя.

Ікос 4
Православні воїни, почувши про одкровенну преподобним Сергієм святителю Арсенію таєм­ницю, як заступництвом Богоматері суд над Росією перемінений на милість, ікону Богоматері, як знамено перемоги, прийнявши, визво­лили Москву від рук супостатів і взивали до Заступниці християн:

Радуйся, Мати Бога Вишнього; радуйся, бо за всіх молиш Ти Сина Твого, Христа Бога нашого.

Радуйся, бо всім, хто до всесильного Покрову Твого вдається, Ти допомагаєш спастися; ра­дуйся, Заступнице всіх сущих у скорботах і хворобах.

Радуйся, всім, хто молиться зі скрушеним серцем перед пречистою Твоєю іконою, Ти ко­рисне даруєш; радуйся, позбавлення від зла для всіх, хто тверду надію покладає на Тебе.

Радуйся, тихе і добре Пристановище; радуйся, швидка Помічнице.

Радуйся, уготований і теплий Покрове спасін­ня; радуйся, бо Ти виточуєш нам невичерпні милості.

Радуйся, бо Ти попереджаєш нас своєю допо­могою; радуйся, бо Ти визволяєш від усіх бід.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 5
Божою зіркою явилася Твоя, Богомати, ікона, всю країну Російську обходячи, промінням чу­дес Твоїх просвіщуючи всіх, хто блукає по морю пристрасного життя; морок печалей і пітьму всяких недуг і скорбот проганяє і наставляє на путь спасіння всіх, хто з вірою до Тебе вдається і взиває до Бога: алилуя.

Ікос 5
Цар Петро, бачачи, як від святої ікони Бого­матері благодаттю Божою творяться великі чудеса, приймає Її як дороговказ для воїнства свого і як щит і Покров у день боротьби зі свеями. Перемігши до кінця ворога з допомогою Богоматері, цей досконалий камінь в основу нового царюючого міста поклав: у серці міста ікону Твою чудотворну як освячення, як щит і огорожу. Заради цього взиваємо до Пречистої:

Радуйся, Оселе Христа Бога нашого; радуйся, Вмістилище невимовної Його слави.

Радуйся, Місто Одухотворене, що вічно царює; радуйся, Палато Прикрашена.

Радуйся, Радосте міст і сіл; радуйся, Непере­можна християн у бідах Охороно і Пристано­вище.

Радуйся, Церкви Православної Похвало; ра­дуйся, землі нашої Утвердження.

Радуйся, христолюбивого воїнства Помічни­це; радуйся, ворогів Подолання.

Радуйся, від бід Визволення; радуйся, бо Материнськими Твоїми щедротами Ти всіх відвідуєш.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 6
Стоячи перед пречистою Твоєю іконою, архі­єреїв чини і всі люди, ченці і миряни, пропові­дують, Владичице Богородице, великі Твої милості, бо Ти міста охороняєш, обителі покрива­єш, села захищаєш, і, знаючи Тебе як воістину Помічницю Сильну і Непереможну, зі сльозами приносять Тобі молитви, щоб Ти простягла до Сина Твого богоносні руки за людей Твоїх, і щоб позбавитися нам від усіх бід і напастей і вдячно взивати до Бога: алилуя.

Ікос 6
Засяявши просвіщення істинне і відігнавши древню оману агарянську в новопросвіщеній країні Казанській, нині у всіх містах наших світиш світлом чудес і милостей, бо ті, що вда­ються до Твоєї ікони цільбоносної з вірою, від скорбот позбавляються, від недуг зцілення і всякої радості сповнення приймають, взиваючи до Тебе старанно:

Радуйся, Невичерпне Джерело святині; радуйся, Повноводна Ріко Божественної Благодаті.

Радуйся, грішних з Богом Примирення; ра­дуйся, гріхів наших Очищення.

Радуйся, благочестя Наставнице; радуйся, в добрих ділах Утвердження і Допомого.

Радуйся, добрі обітниці Ти приймаєш; радуйся, благим намірам Ти сприяєш.

Радуйся, лихі починання Ти руйнуєш; радуй­ся, ворожі підступи Ти знищуєш.

Радуйся, швидка людям Помічнице; радуйся, великі милості Ти нам подаєш.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 7
Народ православний, який бажав сповідати милості Преблагословенної Цариці Неба і землі і по силі подяку принести за визволення його від нашестя іноплемінників, чудовий храм по­будував на честь предивної ікони і приніс у дар за перемогу, щоб усі, пам’ятаючи милість Бо­гоматері, Яка спасла це місто і країну, співали Богу вдячними вустами: алилуя.

Ікос 7
Стольному місту Росії свята ікона Твоя, Богомати, воістину явилася благою Одигітрією, як колись Царгороду, бо до Тебе вдаються люди, просячи допомоги Твоєї на початок путі і справ своїх і подячні приносячи моління перед пре­чистою іконою Твоєю за визволення від скор­бот і напастей, знаючи Тебе як Помічницю і Заступницю міцну. Тому подячно співаємо Тобі:

Радуйся, країни нашої Покрове; радуйся, Пра­вослав’я в ній Огороже і Утвердження.

Радуйся, Незламний Щите воїнів наших; ра­дуйся, Броне їх невразлива.

Радуйся, бо підступи ворогів Ти викриваєш; радуйся, бо, як павутину, Ти їх розриваєш.

Радуйся, нечестя Викриття; радуйся, лихих намірів Руйнування.

Радуйся, юних від заблуджень Виправлення; радуйся, старих Утіхо.

Радуйся, душошкідливих вчень Знищення; радуйся, душокорисних знань Дарування.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 8
Дивно і сумнівно невіруючим слухати, які від ікони Твоєї потоки благодаті виточуються, пахо­щами творіння сповнені; ми ж, віруючи слову, сказаному Тобою, Владичице, про першонаписану ікону: «З тобою Моя Благодать і сила», упова­ємо, що і з цією іконою завжди Твоя Благодать; тому, благоговійно стоячи, цілуємо Її, поклоня­ємося їй, як Тобі Самій, бо шанування ікони на першообраз сходить, і Твоя Благодать через цю ікону знамення і чудеса творить усім, хто з вірою вдається до Тебе і взиває до Бога: алилуя.

Ікос 8
Уся будучи вгорі, на Небеса узята, і земних не залишаєш, Богомати, священним Твоїм За­ступництвом, маючи бо Материнську сміливість до Христа Бога нашого. Тому утверди в непо­хитному мирі життя православних і все корис­не завжди подавай рабам Твоїм, щоб, велича­ючи, так оспівувати Тебе:

Радуйся, Невмістимого Вмістилище; радуйся, осінена силою Вишнього.

Радуйся, бо Ти виростила Колосок Небесний; радуйся, бо весь світ Ти від душозгубного голоду захистила.

Радуйся, постійна Заступнице за рід наш; ра­дуйся, бо багато може молитва Твоя перед Си­ном Твоїм і Богом.

Радуйся, бо всіх нас біля Хреста Сина Твого Ти всиновила; радуйся, бо завжди Материнсь­ку любов до нас Ти являєш.

Радуйся, Клопітнице вічних благ; радуйся, бо у тимчасовому житті корисне Ти нам подаєш.

Радуйся, відоме Пристановище наше у всіх скорботних обставинах; радуйся, Несумнівна Утіхо в печалях.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 9
За всяке єство ангельське вищою явилася Ти, Пресвята Діво: Бога бо зачала Ти плоттю і Невмістимого всіма вмістила Ти в утробі Твоїй, на руках носила Того, Хто носить весь світ; тому, як Чеснішу від Херувимів і Славнішу незрівнян­но від Серафимів величаючи Тебе, взиваємо через Тебе до Бога: алилуя.

Ікос 9
Проповідників велемовних як риб безголосих бачимо по відношенню до Тебе, Богородице: бо не може ніякий язик благохвалити Тебе до­стойно, не розуміє розум, як оспівати Тебе, Бо­городице; але, будучи Благою, прийми і від нас архангельський голос, що Тобі співаємо:

Радуйся, Благодатна; радуйся, бо Господь з Тобою.

Радуйся, Благословенна в жонах; радуйся, бо у Бога Благодать Ти знайшла.

Радуйся, бо народила Спасителя світу; радуй­ся, Мати Сина Божого.

Радуйся, Богородице Вічного Царя; радуйся, бо Ти виростила нам плід життя.

Радуйся, освячена Духом Святим; радуйся, осяяна силою Всевишнього.

Радуйся, Вірна Рабо Господня; радуйся, бо Тебе ублажають усі роди.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 10
Спасти бажаючи багатьох від скорботи і хво­роб, дивну ікону Твою, Богомати, дарувала Ти; заради неї сліпі прозрівають, криві ходять, роз­слаблені встають, біснуваті зціляються, землі родючість подається, люди від смертоносних ран позбавляються, міста і домівки від вогню ряту­ються; тому, прославляючи Бога, що дає нам такі милості, взиваємо до Нього старанно: алилуя.

Ікос 10
Стіна Ти, Богородице, країні нашій, містам Охорона і Слава, православному воїнству на во­рогів Зміцнення. Тому дякуємо Тобі, співаючи:

Радуйся, бо тих, хто прославляє Тебе, Ти про­славляєш; радуйся, бо тих, хто не шанує Тебе, Ти посоромлюєш.

Радуйся, ворогів Страхання; радуйся, від на­шестя іноплемінників Визволення.

Радуйся, воїнів Кріпкосте; радуйся, в дні війни Забрало і Охороно.

Радуйся, в дні миру Живоносний Саде, що ве­селить серця вірних; радуйся, зброє, від якої тремтять демони.

Радуйся, Спасительний Єлею, що помазує гріховні рани тих, що каються; радуйся, Тепле наше Уповання.

Радуйся, Несумнівна наша Надіє; радуйся, Тихе і Добре Пристановище.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 11
Спів похвальний і подячний приносять Тобі, Владичице, діви, припадаючи до ікони Твоєї і з любов’ю цілуючи Її, які під державним Покровом Твоїм тихе і мирне чернече житіє прово­дять, і, поклавши на Тебе все уповання, радіс­но співають Богу: алилуя.

Ікос 11
Як світлоносну свічку бачимо Твою чесну ікону, Пресвята Владичице, бо вона, духовний вогонь благодаті Твоєї прийнявши, і в подібних до неї іконах світильники розпалює, причетні до благодатної сили, і осяює чудесами, наставля­ючи на путь спасіння всіх, хто взиває до Тебе так:

Радуйся, Невісто неневісна; радуйся, Богообрана Отроковице, Мати Діво.

Радуйся, добра Наставнице непорочного дівства; радуйся, Хранителько ревних у чистоті.

Радуйся, дружин Похвало; радуйся, дів Вели­чання.

Радуйся, вдів Заступництво; радуйся, сиріт Піклування.

Радуйся, убогих Годувальнице; радуйся, нагих Одіяння.

Радуйся, сумних Утіхо; радуйся, скорботних Радосте.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 12
Бажаючи дати Благодать тим, хто шанує Тебе з любов’ю, Богородице, притаманну Тобі бла­годатну силу залишила Ти у святих Твоїх іконах, бо Божественна Благодать, перебуваючи в них (іконах), знамення і чудеса завжди творить і подає зцілення душевних і тілесних недуг усім, хто з вірою приходить, Твоїми Богоматерніми безперестанними до Бога молитвами за тих, що взивають до Нього: алилуя.

Ікос 12
Оспівуючи Твої чудеса, які були в давні і те­перішні часи, хвалимо Тебе як Живоносне Джерело благодаті, як Невичерпну Ріку чудес, як Безодню Милості і Щедрот і все уповання після Бога покладаємо на Тебе у цьому та май­бутньому житті, і, прославляючи Тебе, співаємо:

Радуйся, християн Неосоромлене Уповання; радуйся, вірних Спасительне Пристановище.

Радуйся, безнадійних Надіє; радуйся, тих, що у відчаї, Спасіння.

Радуйся, Бане, що омиває совість; радуйся, Росо, що оживляє душі.

Радуйся, хвороб лікування швидке і безкорис­ливе; радуйся, від усіх бід швидке визволення.

Радуйся, Утішителько у всякій скорботі; ра­дуйся, бо ти з глибини загибелі спасаєш.

Радуйся, Відрадо в день смерті; радуйся, Єдина Надіє і після смерті.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 13
О Всехвальна Мати, що народила всіх свя­тих Святійше Слово, прийми нині мале це мо­ління і, заради величі благості Твоєї і безодні щедрот Твоїх, не пом’яни безлічі гріхів наших, але сповни благі прохання наші, подаючи тілу здоров’я, душі спасіння, визволяючи від усякої недолі і печалі, і Царства Небесного спадкоєм­цями сотвори всіх, хто вірно взиває до Бога: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

Ікос 1
Ангел предстатель посланий був звістити Богородиці «радуйся», коли Бог Слово втілю­вався в утробі Її. І ми, грішні, прославляючи явлення дивної ікони Твоєї і Божественного Не­мовляти, Спаса Христа, з розчуленням взиває­мо до Благодатної:

Радуйся, Богообрана Отроковице; радуйся, Мати Божа.

Радуйся, Царице Небес і землі; радуйся, світла Церкви Небесної і земної Окрасо.

Радуйся, ангелами шанована; радуйся, оспі­вана серафимами.

Радуйся, світле пророцтв Сповнення; радуй­ся, апостолів Похвало.

Радуйся, мучеників Сповідання; радуйся, пре­подобних Вінку.

Радуйся, праведних Веселосте; радуйся, гріш­них Уповання.

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Кондак 1
Обраній з усіх родів Заступниці роду христи­янського, що Покровом Своєї благості покри­ває країну нашу православну, подячні співи приносимо Тобі, Богородице, за явлення чудо­творної Твоєї ікони. Ти ж, як Всемилостива Помічниця всіх, хто вдається до Тебе, заступайся за нас у всіх скорботах і потребах, бідах і напа­стях, щоб ми взивали до Тебе:

Радуйся, Заступнице Старанна роду христи­янського.

Молитва до Пресвятої Богородиці
О Пресвята Діво, Владичице Богородице! Зі страхом, вірою і любов’ю припадаючи перед чесною іконою Твоєю, благаємо Тебе: не відвер­ни лиця Твого від тих, хто вдається до Тебе, благай, милосердна Мати, Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб зберіг мир у країні нашій, щоб Церкву Свою святу зберіг непохитною від невір’я, єресі і розколу. Бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім Тебе, Пречиста Діво, Ти бо Всесильна для християн Помічниця і Заступниця. Позбав усіх, хто з вірою Тобі молиться, від падінь гріхов­них, від наклепів злих людей, від усяких спо­кус, скорбот бід і від несподіваної смерті; даруй нам дух скрушення, смирення серця, чистоту помислів, виправлення гріховного життя і про­щення гріхів, щоб усі, вдячно оспівуючи велич Твою, сподобилися Небесного Царства і там зі всіма святими прославили пречесне і величне ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.