...

Акафіст Божественним Страстям Христовим

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

 

Конда́к 1.

Взбра́нный Воево́до и Го́споди Небесе́ и земли́, Тебе́, Царя́ Безсме́ртнаго, зря́щи на Кресте́ ви́сяща, вся́ тва́рь измени́ся, не́бо ужасе́ся, основа́ния земли́ восколеба́шася. Мы́ же, недосто́йнии, благода́рственное поклоне́ние Твоему́ на́с ра́ди страда́нию принося́ще, с разбо́йником вопие́м Ти́:

Иису́се, Сы́не Бо́жий, помяни́ на́с, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

 

Кондaкъ №.

Взбрaнный воев0до и3 гDи нб7се и3 земли2, тебE, цRS безсмeртнаго, зрsщи на кrтЁ ви1сzща, всS твaрь и3змэни1сz, нeбо ўжасeсz, њснов†ніz земли2 восколебaшасz. мы1 же, недост0йніи, бlгодaрственное поклонeніе твоемY нaсъ рaди страдaнію приносsще, съ разб0йникомъ вопіeмъ ти2: ї}се, сн7е б9ій, помzни2 нaсъ, є3гдA пріи1деши во цrствіи твоeмъ.

Јкосъ №.

Акафіст Божественним Страстям Христовим
Кондак 1

Непереможний Воєводо і Господи небес і землі, Тебе, Царя Безсмертного, бачачи на хресті розіп’ятим, все творіння змінилося, небо вжахнулося, основи землі захиталися; ми ж, недостойні, подячне поклоніння Твоєму нас ради стражданню приносимо, з розбійником взиваємо до Тебе: Ісусе, Сину Божий, пом’яни нас, коли прийдеш, у Царстві Твоїм.

Ікос 1

Ангелів чиностояння доповнюючи, не від ангелів прийняв Ти, але мене ради, будучи Богом, став Людиною; людину, яка померла за гріхи, животворчим Тілом і Кров’ю Твоєю оживив Ти; тому такій любові Твоїй вдячні співаємо Тобі: